ข่าวสารและกิจกรรมของศูนย์ ฯ

เมื่อเร็วๆนี้ นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ BEDO เป็นประธานเปิดงานสัมมนา การสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ” Read…

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมบ่มเพาะ BEDO Boot Camp Read…

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและ  Read…

โปรแกรมอบรมบ่อเพาะแผนธุรกิจแนวใหม่ BMC รับจำนวนจำกัดเพื่อ 20 ผู้ประกอบการ รับสมัคร คัดเลือกผู้เข้าโครงการ

วันนี่ – 30 เมษายน 2560 Read…

หัวข้อสัมมนา เรียน … รู้ … รวยในยุค SMEs 4.0 (LAZADA) Read…

ด้วยสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIPI) ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการ Read…